Artikkelit

Riitta Wahlström: Voimaannuttava kiitosseremonia Äiti Maalle

Ihminen on enenevässä määrin pyrkinyt hyötymään Äiti Maasta, lähinnä ottamaan siltä kaiken mikä irti lähtee. Nykypäivän ihminen on hyvin pitkälti vieraantunut tiedostamisesta, että se minkä teemme luonnolle, teemme itsellemme. Kelkan voi kuitenkin aina kääntää – haluaisitko sinä parantaa sekä luonnon että itsesi hyvinvointia erityisellä Äiti Maan kiitos- ja voimanantoseremonialla?

Ammoisina aikoina monille alkuperäiskansoille Äiti Maan kunnioittaminen oli itsestään selvää. Heille Äiti Maan kiittäminen ja rakastaminen kuului luonnollisena osana jokapäiväiseen elämiseen ja tekemisiin, joilla huolehdittiin sekä luonnon että ihmisen hyvinvoinnista. Eli arvostettiin kättä, joka antaa, eikä pelkästään otettu ja riistetty omaan kouraan.

Paitsi että luonto antaa ihmisille mm. ravintoa, se myös kuntouttaa ja parantaa meitä monenlaisin tavoin, ylläpitäen näin myös ihmisen elinvoimaa. Yksi ehkä hieman vähemmän tunnettu kokonaisvaltainen ”luonnon lääke” on luonnon tuottamat äänet ja miten niitä voi käyttää sekä ihmisen että luonnon hyväksi.

Maa, ilma, tuli ja vesi – jokainen luonnon elementti värähtelee omanlaisessa äänimaailmassa. Vähän kuin kauniisti yhteen hiileen soittavassa orkesterissa, niin myös luonto soittaa erilaisilla soittimilla, jotka tuottavat erilaisia ääniä. Osan äänistä tässä upeassa soitannassa voimme kuulla kuuloaistimme avulla, osan taas tuntea ikään kuin hiljaisuuden sisällä. Äiti Maan orkesterin kuulemiseen ja tuntemiseen on mahdollista harjaantua, ihan vain kulkemalla luonnossa omat aistit avoimena.

Voimaannuttava kiitosseremonia Äiti Maalle

Psykologi ja kasvatustieteen lisensiaatti Riitta Wahlström on jo kauan opettanut erilaisia ekoterapeuttisia harjoituksia. Riitta on ylläpitänyt ja tutkinut luontoyhteyttä ja sen vaikutusta ihmisen hyvinvointiin käytännössä jo lapsesta saakka. Aikuisiällä hän on ollut ympäristökasvatuksen tutkijana ja kouluttajana yli 20 vuotta.

Riitta Wahlström oli yhtenä ohjaajana Rumpu-ukon järjestämässä Rumpu soikoon! -luontotapahtumassa Nuuksiossa heinäkuussa 2019, aihepiirillä Shamanistinen luontokohtaaminen. Riitan johdolla päästiin tutustumaan konkreettisesti luonnon äänimaailmaan, samalla pyytäen puilta, kiviltä tai paikalta oman voimaäänen, laulun tai sanat. Luonnolta saaduilla voimaäänillä luotiin lopuksi yhdessä kiitos- ja voimanantoseremonia Äiti Maalle.

Riitta: Tällaiset erityiset seremoniat vaikuttavat niin paikkaan, ihmisiin kuin kohdistettuun asiaankin, jota varten seremonia luodaan. Ihmisen keskitetyn ajatusviivan vaikutusta on tutkittu ja sen on todettu voivan vaikuttaa jopa aineelliseen maailmaan. Ja kun tämä tehdään ryhmänä, vaikutus luonnollisesti moninkertaistuu. Seremonian tarkoitus on vaikuttaa energioihin ja henkisiin tasoihin auttaaksemme sekä itseämme että luonnon henkistä ja fyysistä maailmaa.

Äiti Maa tarvitsee juuri nyt seremonioita ja jokainen niiden luomiseen osallistuva on kullan arvoinen. Luonnolla on hätä niinkuin meilläkin ja esimerkiksi seremonioiden avulla voidaan korjata rikkoutuneita energioita ja luoda uutta, parempaa maailmaa.

Riitan vetämissä seremonioissa niiden vaikutuksen ja voiman voi aistia myös kehollisesti. Riitta kertoo, että monesti ihmiset ovat itkeneet, kokeneet väristyksiä tai tunteneet luonnonhenkiä, jotka saattavat tervehtiä jopa silmillä nähden.

Teksti: Saaga Saarnisola

Lista

Related Posts